Rèm Cầu Vồng Hàn Quốc All Pluss

BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG HÀN QUỐC (ALLPLUS)

STT

Tên Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm

ĐVT

 Gía Bán Lẻ

Xuất Xứ

Ghi Chú

BÁO GIÁ MÀNH COMBI- HỆ THANH PHỤ KIỆN PLETINUM

1

CUBELINE

CL 312…. CL 315

m2

    1,280,000

Hàn Quốc

 

2

ECHO PETRA

EP 101…. EP 103

m2

    1,250,000

Hàn Quốc

 

3

ROCHE 1 BLACKOUT

R1B 01…. R1B 04

m2

    1,360,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

4

BEHAN

BH 01… BH 04

m2

    1,380,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

5

SERAPHIC

1102….1107

m2

    1,370,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

6

ROCHE 2 BLACKOUT

R2B 01….R2B 04

m2

    1,360,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

7

TOPEKA

TK 04….. TK 08

m2

    1,310,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

8

PROVIDENCE

PD 02, PD 04, PD 05

m2

    1,200,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

9

TULANE

TL 04 TL 06 , TL 07

m2

    1,150,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

10

CHIVAS

CV 01… VC 04

m2

    1,340,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

11

BIO STEELLA

BS 5503….BS 5506

m2

    1,270,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

12

BIO ALICE

BA 4402… BA 4404

m2

    1,220,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

13

DUKE

DK 501… DK 504

m2

    1,130,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

14

JASMINE

JM 301… JM 303

m2

    1,150,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

15

DIA BLACKOUT

DB 401….. DB 406

m2

    1,140,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

16

ISABEL

IS 101….. IS 103

m2

    1,170,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

17

VALENTINE CARISMA

VC 321…. VC 324

m2

    1,090,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

18

NATASHA

NS 01…… NS 03

m2

    1,120,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

19

SANTAFE

SAN 05 … SAN 11

m2

    1,030,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

20

TROY-2

T2102 …. T2106

m2

    1,030,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

21

SOFIA

SF 002...  SF 007

m2

    1,030,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

22

AMAZON

AZ 107 …. AZ 210

m2

       920,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

23

KNIGHTS

KN 03 ….. KN 07

m2

       970,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

24

ROCKY

RK 1102 … RK 1106

m2

       900,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

25

VALENTINO

VT 301…. VT 303

m2

    1,030,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

26

MARIN

MR 600….MR 603

m2

    1,130,000

Hàn Quốc

Cản Sáng

27

HARRY

HR 01 ….. HR 03

m2

    1,090,000

Hàn Quốc

 

28

OCEAN-2

OC-204 …. OC-211

m2

       850,000

Hàn Quốc

 

29

VALENTINE ARENA

VA 331…. VA 333

m2

    1,090,000

Hàn Quốc

 

30

BIO CLEAN SHADE

BS 4304… BS 4308

m2

    1,010,000

Hàn Quốc

 

31

SCHENANDO

SN 500….SN 502

m2

    1,090,000

Hàn Quốc

 

32

SAMUEL

SA 300…. SA 302

m2

    1,000,000

Hàn Quốc

 

33

GRAMOUR

GL 701…. GL 704

m2

    1,000,000

Hàn Quốc

 

34

SONATA

ST 605…. ST 607

m2

       950,000

Hàn Quốc

 

35

HANA

HN 01….HN 04

m2

       960,000

Hàn Quốc

 

36

CUNA

CN 01…. CN 04

m2

       850,000

Hàn Quốc

 

37

BEAT-1

BT-11 …. BT-18

m2

       820,000

Hàn Quốc

 

38

PRINTING

PT 441….PT 413

m2

       960,000

Hàn Quốc

 

39

COMBI II

CB 231…. CB 233

m2

       920,000

Hàn Quốc

 

40

N- TWOWIN

NT 241… NT 243

m2

       920,000

Hàn Quốc

 

41

EVIAN

EA 011….EA 013

m2

       970,000

Hàn Quốc

 

42

RANBOW MAGIC

LM 4005… LM 4008

m2

       920,000

Hàn Quốc

 

43

BUDAGAYA

GB 03…..GB 06

m2

       780,000

Hàn Quốc

 

44

WOODLOOK

WL 201….WL 208

m2

       700,000

Hàn Quốc

 

45

WOODLOOK 3 COLOR

WL 31….WL 33

m2

       820,000

Hàn Quốc

 

46

MAGIC

MG 521….MG 524

m2

       740,000

Hàn Quốc

 

47

BASIC

BS 1….BS 12

m2

       590,000

Hàn Quốc

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Chat Zalo
Chat Facebook
0941 736 463