Báo giá Rèm Gỗ

BÁO GIÁ RÈM GỖ HỆ KÉO 1 DÂY

STT

Sản phẩm

Ký hiệu

ĐVT

Đơn giá bán lẻ (VND)

Đơn giá chiết khấu 10%

Đơn giá chiết khấu 5% cho đối tác

1

Mành Sáo Gỗ  (Bản 35mm)

MSJ-001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 014.

m2

            979,000

           881,100

            837,045

2

Mành Sáo Gỗ (Bản 50mm)

MSJ-301, 303, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314.

m2

         1,001,000

           900,900

            855,855

3

Mành Tre (Bản 50mm)

MSJ-1202, 1208

m2

         1,001,000

           900,900

            855,855

4

Mành Nhựa (Bản 50mm)

MSJ-501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513

m2

         1,045,000

           940,500

            893,475

5

Gỗ Bách

071, 072, 073, 074, 075, 076, 077

m2

         1,078,000

           970,200

            921,690

6

Mành Thông Tuyết

MSJ-021, 022, 023, 024

m2

         1,100,000

           990,000

            940,500

7

Gỗ Đoạn American (Bản 50mm)

MSJ-801, 802, 803, 804, 805, 806, 807.

m2

         1,133,000

        1,019,700

            968,715

8

Mành Tùng Trắng (Bản 50mm)

MSJ-181, 182, 183, 184

m2

         1,232,000

        1,108,800

          1,053,360

9

Gỗ Tượng

MSJ-191, 192, 193, 194

m2

         1,397,000

        1,257,300

          1,194,435

10

Mành Dương Cầm (Bản 50mm)

MSJ-0601, 0604, 0610

m2

         1,914,000

        1,722,600

          1,636,470


BÁO GIÁ RÈM GỖ HỆ KÉO 2 DÂY

STT

Sản phẩm

Ký hiệu

ĐVT

Đơn giá bán lẻ (VND)

Đơn giá chiết khấu 10%

Đơn giá chiết khấu 5% cho đối tác

1

Mành Sáo Gỗ  (Bản 35mm)

MSJ-001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 014.

m2

            742,500

           668,250

            634,838

2

Mành Sáo Gỗ (Bản 50mm)

MSJ-301, 303, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314.

m2

            759,000

           683,100

            648,945

3

Mành Tre (Bản 50mm)

MSJ-1202, 1208

m2

            759,000

           683,100

            648,945

4

Mành Nhựa (Bản 50mm)

MSJ-501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513

m2

            781,000

           702,900

            667,755

5

Gỗ Bách

071, 072, 073, 074, 075, 076, 077

m2

            836,000

           752,400

            714,780

6

Mành Thông Tuyết

MSJ-021, 022, 023, 024

m2

            858,000

           772,200

            733,590

7

Gỗ Đoạn American (Bản 50mm)

MSJ-801, 802, 803, 804, 805, 806, 807.

m2

            935,000

           841,500

            799,425

8

Mành Tùng Trắng (Bản 50mm)

MSJ-181, 182, 183, 184

m2

         1,012,000

           910,800

            865,260

9

Gỗ Tượng

MSJ-191, 192, 193, 194

m2

         1,188,000

        1,069,200

          1,015,740

10

Mành Dương Cầm (Bản 50mm)

MSJ-0601, 0604, 0610

m2

         1,672,000

        1,504,800

          1,429,560

TVới số lượng lớn khách hàng sẽ được chiết khấu theo ía Đại lý
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Chat Zalo
Chat Facebook
0941 736 463